Zverejňujeme materiál „Manuál začínajúceho školského sociálneho pedagóga“ popisujúceho základné charakteristiky práce sociálneho pedagóga v škole

Venuje sa najčastejším činnostiam, s ktorými sa môže začínajúci sociálny pedagóg stretnúť v praxi. Uvádza praktické príklady a konkrétne činnosti v súlade s jeho kompetenčným profilom vo vzťahu ku všetkým aktérom edukácie. Analyzuje tiež spoluprácu sociálneho pedagóga s ďalšími subjektmi, ktoré môžu participovať pri riešení rôznych problémov, pričom sprostredkúva konkrétne príklady sociálno – pedagogickej činnosti, ako i možné riešenia niektorých problematických situácií v súlade s platnou legislatívou. Veríme, že po Manuáli siahnu i ďalší kolegovia z praxe, pretože im môže zjednodušiť a urýchliť prácne vyhľadávanie aktuálnych informácií týkajúcich sa ich zamestnania. Manuál môže rovnako objasniť riaditeľom a ďalším pedagogickým a odborným zamestnancom školy, v čom spočíva práca školského sociálneho pedagóga, aká je jej náplň a v čom tkvie jeho odbornosť.

Dokument nájdete na odkaze: https://vudpap.sk/odborny-portal/mdp-skolske-podporne-timy/manualy-a%e2%80%afwebinare-pre-oz-a%e2%80%afpz-v%e2%80%afspt/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.