Zverejňujeme nový manuál pre rodičov o výbere strednej školy pre deti so ŠVVP

Zostáva ešte niekoľko dní do podania prihlášok na stredné školy. Veríme, že náš materiál „Podpora detí so ŠVVP pri prechode na bežnú SŠ – Manuál pre rodiča“ bude užitočným pomocníkom pri rozhodovaní a to nielen pre tých rodičov, ktorí spolu so svojimi deťmi vyberajú strednú školu v tomto školskom roku. V dokumente nájde rodič, ktorého dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby:

  • Otázky, na ktoré sa so svojím dieťaťom zamerať pri výbere strednej školy
  • Praktické tipy ohľadom komunikácie s vybranou  strednou školou
  • Zhrnutie informácií k podávaniu prihlášok
  • Súčasťou manuálu je aj nedeliteľná príloha so zoznamom aktuálnych odborov na stredných školách a s nimi spojených požadovaných vedomostí, zručností a osobnostných predpokladov, ktoré musí naplniť každý absolvent daných odborov na úspešné ukončenie štúdia

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.