Zverejňujeme výsledky výskumu Prežívanie rodičov a ich detí počas pandémie COVID-19 – porovnanie naprieč obdobiami pandémie

Počas pandémie sme u mnohých rodičov zaznamenali depresívne a úzkostné symptómy, zvýšenú hladinu stresu a mnoho rodičov sa cítilo osamelo, najmä z dôvodu absencie sociálnych kontaktov. Výsledky zverejneného výskumu naznačujú, že tieto dopady sa v priebehu pandémie u rodičov zhoršovali. Približne štvrtina rodičov mala tiež problémy s adaptáciou na zmenené podmienky zapríčinené pandémiou.

Tieto problémy a prežívanie rodičov môžu mať dopad na fungovanie rodiny, aj preto sme počas pandémie zaznamenali výraznejší nárast počtu rodičov, ktorí vnímali existenciu krízy vo svojej rodine. To vplývalo aj  na prežívanie ich detí. Približne u štvrtiny detí týchto rodičov sme zaznamenali depresívne a úzkostné symptómy a problémy v oblasti správania, emocionálneho prežívania a sociálnych vzťahov.

Výsledky výskumu nájdete tu:
Prežívanie rodičov a ich detí počas pandémie COVID-19 – porovnanie naprieč obdobiami pandémie

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.