Ako byť deťom podporou v náročných situáciách? Učia odborníci VÚDPaP na výcviku so zameraním na podporu multidisciplinárnej spolupráce

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) otvoril sociálno-psychologický výcvik so zameraním na podporu multidisciplinárnej spolupráce a budovanie kvalitných vzťahov. Vzdelávanie je určené pre odborných a pedagogických zamestnancov škôl, školských zariadení a centier pre deti a rodiny. Jeho cieľom je naučiť vytvárať deťom bezpečné prostredie, v ktorom môžu otvorene komunikovať o pozitívnych aj negatívnych veciach. Formou inovatívnych zážitkových skupinových aktivít ponúka výcvik príležitosť rozvinúť si profesijné kompetencie v oblastiach, akými sú multidisciplinárna spolupráca, komunikácia, zvládanie náročných situácií a starostlivosť o duševné zdravie.

Vzdelávanie začalo v máji 2024. Sociálno-psychologický výcvik je súčasťou aktivity národného projektu „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.

Viac informácií o vzdelávaní nájdete na TU.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.