„Rodičia vnímajú slovné hodnotenie pozitívne, starší žiaci však preferujú známky,“ hovorí Veronika Pekárová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V dnešnom podcaste hovoríme  o zaujímavom výskume slovného hodnotenia, ktoré prišlo do našich škôl s pandémiou a dištančným vyučovaním.

  • odpovedá Veronika Pekárová
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím