Čoskoro spustíme vzdelávanie Manažment krízových situácií a ich prevencia

V súvislosti s rôznymi nepredvídateľnými krízovými situáciami, ktoré sa čoraz viac objavujú v školskom prostredí, môžu účastníci vzdelávania získať odpovede na otázky v témach: ako sa preventívne pripraviť na krízovú situáciu; aká je úloha riaditeľa, vedúceho zamestnanca, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších aktérov a účastníkov v jednotlivých fázach krízovej udalosti; ako pracovať s informáciami počas krízovej situácie. Predstavené budú aj mnohé ďalšie praktické postupy. 

Komu je vzdelávanie určené? 
Riaditeľom a vedúcim zamestnancom škôl, ako aj riaditeľom a vedúcim zamestnancom centier pre deti a rodiny.

Obsah vzdelávania
Účastníci vzdelávania budú mať príležitosť, prostredníctvom odborných a zároveň inovatívnych sebaskúsenostných metód, rozvinúť si svoje profesijné kompetencie v téme krízových situácií. V závere vzdelávania bude mať každý účastník vypracovaný krízový intervenčný plán špecifický pre jeho konkrétnu školu/centrum pre deti a rodiny, tiež internú smernicu postupov v krízových situáciách. Bude schopný označiť, kto je za čo v danej/danom škole/školskom prostredí a centre pre deti a rodiny zodpovedný v prípade krízovej situácie.

Miesto realizácie
V Bratislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Nitre a Žiline

Časová realizácia vzdelávania
október 2024 – máj 2025

Rozsah a forma realizácie
Celkový rozsah inovačného vzdelávania je 50 hodín (24 hodín – prezenčná forma a 26 hodín – práca na dištančných úlohách v rámci aplikovania inovovaných kompetencií. Vzdelávanie bude prebiehať formou dvoch po sebe nasledujúcich 1-dňových stretnutí v trvaní 8 hodín a dvoch online stretnutí v trvaní 4h + 4h.

Prihlasovací formulár na inovačné vzdelávanie Manažment krízových situácií a ich prevencia zverejníme čoskoro. Sledujete náš web a facebook.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.