Nájdite si chvíľku a pozrite si záznam z našej diskusie v Martinuse na Obchodnej ulici v Bratislave. V otváraní dôležitých tém budeme samozrejme pokračovať.

Funguje, či nefunguje na Slovensku systém poradenstva?

Funguje, či nefunguje na Slovensku systém poradenstva?

Uverejnil používateľ Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Pondelok 23. septembra 2019