Home»VÚDPaP»Our Team»Paulína Selecká

Paulína Selecká

Mgr. Paulína Selecká, PhD.

vo VÚDPaP pracuje od jesene 2012 ako odborný zamestnanec, člen projektového tímu. Podieľala sa na realizácii národného projektu spolufinancovaného z ESF v rámci OP Vzdelávanie „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. V súčasnosti sa venuje najmä príprave nového národného projektu, ktorého cieľom je prispieť ku kontinuálnemu zvyšovaniu kvality v systéme poradenstva a prevencie v SR.

2022-06-28T12:34:33+02:00March 15th, 2019|

Zdieľajte tento príbeh, vyberte si platformu!

Categories

Go to Top