OTÁZKA:

Rada by som Vás poprosila o pomoc, som účastníčka Komenského Inštitútu, kde robím mikroprojekt na tému ŠIKANA, a preto som si Vás dovolila osloviť a poprosiť o pomoc, rady alebo nápady k tejto téme. Výsledkom môjho mikroprojektu by mala byť akási príručku k prevencii šikany (apríl 2019) a teda od septembra do marca by som rada pracovala so žiakmi na tejto téme, tak aby aj oni boli schopní ďalej prezentovať túto myšlienku.  Hľadám inšpiráciu na aktivity pre žiakov, inšpirácie a akékoľvek rady.

ODPOVEĎ:

Dobrý deň,

Ďakujeme, za dôveru s akou ste sa na nás obrátili. V rámci prevencie šikanovania/kyberšikanovania nájdete odborné materiály na webe www.komposyt.sk | https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/odborne-zdroje/ine-clanky.

Pre inšpiráciu si prípadne prezrite aj časť – Psychologická činnosť – Prevencia, kde nájdete informácie o preventívnych programoch: https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/psychologicka-cinnost/prevencia.

Dobre Vám poslúži aj www.prevenciasikanovania.sk – v časti pre pedagógov nájdete projekty a programy prevencie šikanovania, ktoré boli realizované na Slovensku (aj keď sú staršieho dáta): napr.: Olweusov program http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=pedagogovia–projekty–olweusov-program-prevencie-sikanovania.

A celú oblasť prevencie kyberšikanovania nájdete aj na www.zodpovedne.sk | https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/knihy.

Určite by Vám mohli byť nápomocní aj odborní zamestnanci v CPPPaP Žarnovica, ktorí realizujú preventívne aktivity vo Vašom okrese ak sa na nich obrátite.

Ak by ste potrebovali konkrétnejšie alebo podrobnejšie informácie, obráťte sa na nás.
Nech sa Vám darí vo Vašej odbornej práci