MOŽNOSŤ ZAKÚPENIA SI PSYCHOLOGICKÝCH TESTOV
A ČASOPISU PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGIA DIEŤAŤA

Milé kolegyne, milí kolegovia!

V snahe uľahčiť vašu prácu, ponúkame možnosť zakúpiť si u nás psychologické testy. Ide o tie, o ktoré ste prejavili najväčší záujem.
Objednať si ich môžete na tejto stránke (RR Screening, Test školskej pripravenosti – TŠP a publikáciu Psychológia a patopsychológia dieťaťa)

Bližšie informácie na kniznica@vudpap.sk