Agenda inovácií a inšpiratívnych návrhov patrí do oblasti podpory kvality odborných činností realizovaných v systéme poradenstva a prevencie.

Pod inšpiratívnym návrhom sa rozumie metóda, technika, nástroj, vzdelávací program alebo aplikácia,  ktoré vychádzajú z rozvoja teórie alebo poznatkov z praxe alebo zo zovšeobecnenia dobrej praxe inštitúcií v systéme poradenstva a prevencie. Inšpiratívny návrh nemá status inovácie a to z dôvodu, že buď ešte nebol posudzovaný expertnou skupinou, alebo z dôvodu, že mu pri posudzovaní nebol udelený status inovácie. 

Inšpiratívne návrhy sú od mája 2023 posudzované expertnou skupinou pre inovácie, ktorá vybraným z nich priradí status inovácie.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.