Možnosť zakúpenia si psychologických testov a časopisu psychológia a patopsychológia dieťaťa

Milé kolegyne, milí kolegovia!

V snahe uľahčiť vašu prácu, ponúkame možnosť zakúpiť si u nás psychologické testy. Ide o tie, o ktoré ste prejavili najväčší záujem.

Ponuka psychologických testov len pre psychológov:

1/Test školskej pripravenosti

Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu

Metodika je určená pre deti z bežného prostredia, ktoré navštevujú materskú školu a primerane ovládajú slovenský jazyk. Vytvorená a štandardizovaná bola na celoslovenskej vzorke detí. Test obsahuje 8 subtestov + jeden nepovinný subtest (Kresba postavy), forma je „papier -ceruzka“. Výsledky poskytujú údaje o aktuálnej úrovni vývinu psychických funkcií, ktoré súvisia s pripravenosťou na školské vzdelávanie. Termín administrácie je koncom školského roka pred nástupom dieťaťa do 1.ročníka základnej školy, príp. krátko po zaškolení. Odporúčaný počet detí v skupine je 5-8.

Predajná cena 1 príručky TŠP + 20 záznamových hárkov = 8,50 € (+ poštovné a balné)

2/RR screening

Testová batéria RR screening je určená na vyšetrenie 6 – 10 ročných detí, ktoré navštevujú špeciálnu základnú školu alebo neprospievajú v základnej škole. Pre túto skupinu predstavuje spoľahlivý a rýchly prostriedok na vylúčenie mentálnej retardácie. V praxi sa RR screenin môže stať jedným z nástrojov, ktré pomôžu reinternovať zo ŠZŠ do ZŠ tie deti, ktorých slabé výkony v inteligenčných testoch a v škole nie sú zapríčinené mentálnou retardáciou. 

Predajná cena 1 ks test RR screening = 30,00 € (+ poštovné a balné)

Testy si môžete objednať pomocou formulára, ktorý nájdete v texte vyššie Bližšie informácie na kniznica@vudpap.sk

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.