Akreditované inovačné vzdelávania prebiehali od mája 2020 do januára 2023  

Vzdelávanie bolo realizované VÚDPaP-om v rámci národného projektu “Štandardy”. 
Realizované boli vzdelávania v terapeutických metódach v práci s klientom v systéme poradenstva a prevencie (PaP). Uskutočnili sa 3 programy vzdelávania v terapeutických metódach, zamerané na tematické okruhy a potreby odborných zamestnancov pracujúcich v systéme výchovy a vzdelávania. Programy boli založené na princípe Dynamického prístupu Skála-Urban-Rubeš (SUR) a Kognitívne-behaviorálnej terapie. Tretí program – výber z praktických techník práce s deťmi obsahoval zložku terapie zameranej na riešenie a hrovej terapie.  

Program Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania – podľa SUR bol založený na výcvikovom modeli spojenom s jeho zakladateľmi Skálom, Urbanom , Rubešom.  Jeho princíp spočíva v intenzívnej výcvikovej práci v komunite a malých skupinách, ktoré vedú vždy 2 lektori  – muž a žena. 

Lektori: PhDr. Smiková PhD., prof, PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., PhDr. Miroslava Bojarová, doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. 

Program Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov – podľa princípov Kognitívne-behaviorálnej terapie obsahoval  teoretickú, zážitkovú, nácvikovú a supervíznu zložku. Zameriaval sa na aplikáciu princípov Kognitívne-behaviorálnej terapie v kontexte výchovy a vzdelávania, použitie stratégií založené na dôkazoch a princípy aplikácie KBT v práci s pedagógmi, skupinou a rodičmi.  

Lektori: PhDr. Miloš Šlepecký CSc., PhDr. Antónia Kotianová PhD. 

Program Praktické techniky práce s deťmi bol uceleným programom v ktorom lektori školili v nižšie nasledujúcich technikách a ich praktickej aplikácii v práci s deťmi: Hrová a filiálna terapia, Kids Skills a základy Terapie zameranej na riešenie, Motivačné rozhovory a Vzťahová väzba, Mindfulness, Práca so zdrojmi v krízovej situácii, schematerapia.  

Lektori: Mgr. Karin Brániková, Mgr, Jana Vyskočil, Mgr. Vlado Hambálek, Mgr. Marta Špaleková, Mgr. Zuzana Zimová, Mgr. Zuzana Tatarová, Mgr. Viera Hojnošová, Mgr. Katarína Medzihorská, PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Blažena Ghillányová, Mgr. Kassia Jedzoková, Mgr. Andrea Žilková PhD., Mgr. Jana Ashford, PhDr. Miloš Šlepecký CSc., PhDr. Antónia Kotianová PhD. 

Účastníkmi boli odborní zamestnanci v systéme PaP – Psychológovia, Školskí psychológovia, Liečební pedagógovia, Sociálni pedagógovia, Špeciálni pedagógovia v systéme PaP, vychovávatelia. 

Každý vzdelávací program mal 500 hodín.  

Počet úspešných absolventov za terapeutické metódy: 72 

Dokument:
Záverečné hodnotenie kvality vzdelávania v terapeutických metódach (PDF, 1.78 MB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.