Hodnotenie úloh za posledný štvrťrok

To bol hlavný bod programu odpočtu Plánu hlavných úloh 2018 za III. kvartál, ktorý sa vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie konal prvý októbrový štvrtok.

Svoje pripomienky a otázky na zamestnancov formulovali riaditeľka VÚDPaP Mgr. Janette Motlová, osobný poradca pre vedu a výskum prof. PhDr. Miron Zelina, a zástupcovia ministerstva školstva za sekciu národnostného a inkluzívneho vzdelávania – Mgr. Mária Prékop, Mgr. Katarína Deáková a za sekciu regionálneho školstva z odboru špeciálneho vzdelávania PaedDr. Maria Tekelová. Zamestnanci vyslovili svoje očakávania i prekážky počas riešenia úloh. Zhrnuli plnenie úloh, ale aj to, aký je plán činnosti počas posledného štvrťroka 2018 a čo bude obsahovať záverečná správa.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.