Informácie zo zahraničnej pracovnej ceste v Izraeli

V dňoch 28.5.2019.- 2.6.2019 sa PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. zúčastnila zahraničnej pracovnej cesty do Izraela . Na pozvanie riaditeľa mimovládnej organizácie Amuta Achla predniesla výsledky výskumu v oblasti multiprofesionálnej starostlivosti o deti a rodiny. Na konferencii sa prezentovali aj ďalší pracovníci mimovládnych organizácií z Izraela, poskytujúci pomoc rodinám s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale aj viacerí zahraniční hostia. Odborný príspevok Dr. Kopčanovej Multiprofesionálna starostlivosť o rodiny v náročnej životnej situácii odznel v angličtine aj v hebrejštine. Okrem účasti na odbornom seminári sa Dr. Kopčanová a oboznámila s prácou HEYANUT centra, ktoré bolo založené s cieľom slúžiť ako mediátor medzi rodinami a okolitým systémom sociálno-psychologickej pomoci.

https://www.youtube.com/watch?v=jjbjiJi2AyU

.
Dr. Kopčanová navštívila aj zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Tel Avive, kde okrem informácií o činnosti Sekcie pre výchovu a vzdelávanie a obsahu zasadnutia Fórum partnerov SK UNESCO, prerokovala aj možnosti pozvania izraelských odborníkov pripravovaný 28. ročník medzinárodnej konferencie „Dieťa v ohrození“, ktorý bude v novembri.

V závere pracovnej cesty sa menovaná zúčastnila aj konferencie zameranej na duševné zdravie: Mind and Body Split, ktoré bolo venované na počesť výročia Wilhelma Reicha, židovského vedca, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj psychológie a položil základy k bioenergetike. Ústrednú prednášku na tejto konferencii mal syna pokračovateľa W. Reicha, americký vedec – Dr. Alexander Lowen jr.

Získané Odborné skúsenosti budú využité v práci na národnom projekte: Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.