Podpora kariérového vývinu v materskej škole a mladšom školskom veku

15máj14:00Podpora kariérového vývinu v materskej škole a mladšom školskom vekuWebinár o podpore kariérového vývinu v mladšom školskom veku

Detail podujatia

Webinár nadväzuje na dokument Kariérový vývin v mladšom školskom veku. Kariérový vývin je kontinuálny proces, ktorý začína v ranom detstve a prebieha po celý život. Podpora kariérového vývinu od materskej školy môže mať výrazný pozitívny dopad na rozvoj zručností dieťaťa a jeho budúce kariérové rozhodnutia. Spoločne sa na webinári pozrieme na to, akými spôsobmi môžeme podporiť deti a žiakov veku primeraným nácvikom zručností pre riadenie kariéry v troch oblastiach: utváranie sebaobrazu, skúmanie sveta práce, plánovanie a sebariadenie.

Webinár je určený pre kariérových poradcov v CPP, výchovných a kariérových poradcovia zo ZŠ, PZ a OZ so záujmom o kariérovú výchovu.

Lektorky: Mgr. Štefánia Hrivňáková, Mgr. Mária Jaššová

Viac

Čas

15. máj 2023 14:00(GMT+02:00)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.