Portfólio zručností ako nástroj kariérovej výchovy detí a žiakov v MŠ a na 1. stupni ZŠ

17aug14:00Portfólio zručností ako nástroj kariérovej výchovy detí a žiakov v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Detail podujatia

Interaktívny webinár je zameraný na proces tvorby portfólia zručností z pohľadu kariérovej výchovy. Pripomenieme si význam a princípy kariérovej výchovy v MŠ a na 1. stupni ZŠ, povieme si o cieľoch tvorby portólia, o prípravnej, realizačnej a vyhodnocovacej fáze tohto procesu, o nástrojoch a metódach pre tvorbu výstupov, a tiež o vhodnom prístupe PZ a OZ k deťom a žiakom počas tvorby portfólia. Dotkneme sa aj dôležitosti spolupráce a vhodnej komunikácie s rodičmi v tejto téme.
V diskusii sa budeme venovať zdieľaniu dobrej praxe a ponúkneme aj inšpirácie v podobe súvisiacich zdrojov.
Webinár je určený najmä zamestnancom zariadení poradenstva a prevencie a pedagogickým a odborným zamestnancom z MŠ a 1.stupňa ZŠ.
Lektorka: Ing. Helena Klepáčová

Viac

Čas

17. august 2023 14:00(GMT+02:00)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.