ako dlhoročná pracovníčka vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave pracuje ako sociálny poradca a mediátor. Vo svojej práci sa venuje oblasti sociálneho poradenstva pre rodiny s ťažko zdravotne postihnutými deťmi a mediácii pre rodiny v rozvodovej a porozvodovej kríze. Aktuálne sa výskumne venuje determinantom edukačnej úspešnosti žiakov ZŠ v SR v kontexte hodnotení PISA.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.