Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava

Pozícia

Telefón

Mobil

E-mail

Vedúci projektovej kancelárie

Cigánik Miroslav, Ing.

0910 187 321

Hlavná projektová manažérka

Svoradová Lenka, Mgr.

0910 961 899

-A1- Tvorba štandardov pre kvalitný systém PaP

Hlavná odborná riešiteľka A1

0910 185 426

Odborná riešiteľka A1a

Malík Judita, Mgr.

0910 185 487

Interná expertka A1a

Lazová Emília, PhDr.

0910 185 367

Interná expertka A1a

Skraková Jana, Mgr.

0910 185 428

Interná expertka A1a

Uríková Martina, Mgr.

0910 186 142

Odborná riešiteľka A1b

Doležalová Ingrid, PhDr.

0910 187 636

Interná expertka A1b

Antolíková Kristína, Mgr.

0910 187 689

Interná expertka A1b

Balog Martina, Mgr.

Interná expertka A1b

Balogová Slobodníková Martina, Mgr.

0910 187 628

Interná expertka A1b

Bero Nadežda, Mgr.

0903 387 585

Interná expertka A1b

Betáková Daniela, Mgr.

0910 187 225

Interná expertka A1b

Burianová Marianna, Mgr.

0910 187 638

Interný expert A1b

Čokyna Juraj, Mgr., MA,

Interná expertka A1b

Ďurkovičová Tatiana, PhDr.

0910 187 145

Interná expertka A1b

Farkašovská Eva, PhDr.

0910 187 428

Interná expertka A1b

Fraňová Ivana, Mgr.

0910 186 983

Interný expert A1b

Gbúr Martin, Mgr.

0910 187 569

Interná expertka A1b

Hudáková Veronika, Mgr.

0910 187 320

Interná expertka A1b

Jarábková Hana, Mgr.

0910 187 033

Interná expertka A1b

Lenická Lucia, Mgr.

0910 187 548

Interná expertka A1b

Randa Jana, Mgr.

0910 187 057

Interná expertka A1b

Rijaková Martina, Mgr.

0910 187 106

Interný expert A1b

Sýkora Michal, Mgr.

Interná expertka A1b

Zembová Jana, Mgr.

0910 186 689

Interná expertka A1b

Zibrínová Barbora, Mgr.

0910 187 031

-A2- Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém PaP

Hlavná odborná riešiteľka A2

Vaněček Katarína, Mgr.

0910 186 890

Odborná riešiteľka A2a

Zjavková Katarína, Mgr.

0910 185 343

Interná expertka A2a

Blahovcová Petronela

0910 185 203

Interná expertka A2a

Hulínová Vladimíra, PhDr., PhD. [MATERSKÁ D.]

Interná expertka A2a

Severíniová Paulína, Mgr.

0910 187 354

Interná expertka A2a

Štefancová Gregorová Dáša, Mgr.

0910 186 072

Odborná riešiteľka A2b

Štukovská Katarína, Mgr.

0910 187 523

Interný expert A2b

Csóri Peter, PhDr., PhD.

Interná expertka A2b

Kaufholdová Petra

0910 187 462

Interná expertka A2b

Koreňová Soňa

0910 187 396

Interný expert A2b

Kvak Ján, PaedDr.

0910 186 673

Interná expertka A2b

Lastivka Tatiana

0910 185 406

Interná expertka A2b

Sajková Martina, Mgr.

0910 187 207

Interná expertka A2b

Uhríková Eva, Mgr.

0910 186 846

Interná expertka A2b

Városiová Natália, Mgr. [MATERSKÁ D.]

Interný lektor A2b

Bubelíniová Michaela, Mgr., PaedDr., PhD.

0910 186 981

Interná lektorka A2b

Klepáčová Helena, Ing.

0910 185 232

Interná lektorka A2b

Knežová Katarína, Ing.

0910 186 439

Interná lektorka A2b

Mihinová Katarína, Mgr.

0910 187 382

Interný lektor A2b

Ollé Rastislav, Mgr.

0910 187 160

Interná lektorka A2b

Valicová Michaela, Mgr., PhD.

Odborná riešiteľka A2c

Jaššová Mária, Mgr.

0910 186 371

Interná expertka A2c

Hrivňáková Štefánia, Mgr.

0910 185 261

Interná expertka A2c

Koláčková Jana, PhDr., PhD.

0948 248 072

Interná expertka A2c

Kozelnická Eva, Ing., Mgr.

0910 185 670

Interná expertka A2c

Krnáčová Zuzana, Mgr., PhD.

0910 185 288

Interná expertka A2c

Ugorová Barbora, Mgr.

0910 185 495

-A3- Podpora implementácie štandardov v systéme PaP

Hlavný odborný riešiteľ A3

Papp Erik PaeDr.

0910 185 853

Odborný riešiteľ A3a

Tvrdoň Martin, Ing.

0910 186 914

Interná expertka A3a

Alscherová Alena, Mgr.

0910 187 365

Interná expertka A3a

Berecká Dagmar, PhD.

0910 185 375

Interná expertka A3a

Kupcová Karin, Mgr.

0910 186 929

Reg. expertka na audit štandardov A3a

Boršč Zuzana, Mgr.

0910 187 238

Reg. expertka na audit štandardov A3a

Čechová Denisa

0910 186 106

Reg. expertka na audit štandardov A3a

Gališinová Zuzana, Ing.

0910 186 709

Reg. expert na audit štandardov A3a

Hreňák Peter, Mgr.

0910 187 243

Reg. expertka na audit štandardov A3a

Kubelová Gabriela, Ing.

0910 187 208

Reg. expertka na audit štandardov A3a

Miškolciová Lýdia, PhDr. PhD.

0910 187 014

Reg. expertka na audit štandardov A3a

Sekerová Marianna, Mgr.

0910 186 918

Reg. expertka na audit štandardov A3a

Szabová-Šírová Lea, PhDr. PhD.

Reg. odborná riešiteľka A3a

Bellová Dagmar, PhDr., PhD.

0910 186 461

Reg. odborná riešiteľka A3a

Haburaj Miriama, Mgr.

0910 187 510

Reg. odborný riešiteľ A3a

Nemec Peter, Mgr., PhD.

0910 185 571

Reg. odborná riešiteľka A3a

Paprancová Jana, Mgr.

0910 187 580

Reg. odborná riešiteľka A3a

Pavlačková Mária, Mgr.

0910 187 697

Reg. odborná riešiteľka A3a

Vernarcová Jana, PhDr. PhD.

0903 392 535

Reg. odborná riešiteľka A3a

Vydumská Daša, Mgr.

0910 187 639

Reg. odborný riešiteľ A3a

Závacký Róbert, Mgr., PhD.

0910 187 034

Reg. technická asistentka A3a

Hrubá Miriam, Ing.

0910 187 449

Reg. technická asistentka A3a

Kaločaiová Lucia, Mgr.

0910 187 348

Reg. technická asistentka A3a

Kobidová Tatiana

0910 185 451

Reg. technický asistent A3a

Marton Martin, Mgr.

Reg. technická asistentka A3a

Onuferová Zdena

0910 185 290

Reg. technická asistentka A3a

Saxová Gabriela, PhDr.

0910 186 921

Reg. technický asistent A3a

Zerola Jaroslav, PaedDr.

0910 185 663

Reg. technická asistentka A3a

Žolková Denisa, Ing.

Odborná riešiteľka A3b

Hrabovská Zuzana, PhDr., PhD.

0948 247 261

Interná expertka A3b

Dzúriková Petra, Mgr.

Interná expertka A3b

Hrozenská Martina, Doc. PhDr. PhD.

Interný expert A3b

Krkošek Marián, Mgr.

0910 186 129

Interný expert A3b

Lulei Martin, PhDr. PhD.

Interná expertka A3b

Mihalicová Lenka, Mgr.

0910 185 844

Interná expertka A3b

Miššíková Viera, Mgr., PhD. [MATERSKÁ D.]

0948 247 259

Interná expertka A3b

Perečinská Juliana, PaedDr.

0910 187 416

-A4- Riadenie projektu

Finančná manažérka

Dobšovičová Soňa, Mgr.

Finančná manažérka

Trokanová Katarína, Ing.

Manažér monitoringu

Šušolová Dominika, Mgr.

0910 187 255

Verejné obstarávanie

Karasová Anna, JUDr.

Administratívna pracovníčka

Binková Anna, Ing.

Administratívna pracovníčka

Brandtnerová Eva, Bc.

0910 187 183

Administratívna pracovníčka

Dravecká Antónia, Mgr.

Administratívna pracovníčka

Hargašová Janka

0910 187 149

Administratívna pracovníčka

Laštincová Martina, Mgr.

0910 187 179

Administratívna pracovníčka

Lobotková Katarína

0910 185 514

Administratívna pracovníčka

Matúšková Mária

Administratívna pracovníčka

Mozoláková Anna

Administratívny pracovník

Staník Matúš, Mgr.

0910 187 300

Administratívna pracovníčka

Uhlířová Lucia

0910 186 657