Pozícia

Telefón

Mobil

E-mail

02 4342 0973
0910 185 565

Zástupkyňa riaditeľky pre vedu, výskum a odborné činnosti

02 4341 4054
0910 185 565

Zástupca riaditeľky pre ekonomiku a riadenie projektov

Šurina Ladislav, Ing.

0910 187 717

Vedúca kancelárie riaditeľky

02 4342 0973

0910 185 955

Sekretariát

Várošová Denisa

02 4342 0973
0910 186 727

Manažér externej komunikácie s médiami

0910 186 968

Právnik

Beňo Peter, JUDr.

Manažér internej komunikácie

Svoradová Lenka, Mgr.

0910 961 899

Manažér externej a internej komunikácie pre ekonomickú a finančnú oblasť NP

Cvopová Nina, Bc.

0910 187 245

Grafička, manažér ext. komunikácie

Vajnerová Lucia, Bc.

Jazyková korektúra

Vargová Milada, Mgr.

Správa webu a online platforiem

02 4342 0973

0910 187 178

Správa webu a online platforiem

Štvrtecký Michal

02 4342 0973

Odborná zamestnankyňa

Mitrášová Nikola [MD]

Odborná zamestnankyňa

Filípková Bibiana, Mgr. [MD]