pracuje viac ako 20 rokov ako psychologička vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, kde sa zaoberá problematikou porúch správania a s tým spojenou prevenciou sociálno-patologických javov detí a mládeže, využívaním metód eyetrackingu a softvérového monitorovania prejavov správania v podmienkach psychologickej a pedagogickej činnosti výchovného poradenstva a prevencie. Na VÚDPaPe vedie úsek výskumu a metodického usmerňovania.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.