je špeciálny pedagóg, dlhoročný pracovník Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Podieľa sa na výskumoch detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V Detskom centre VÚDPaP poskytuje špeciálnopedagogickú starostlivosť a spolupracuje na vzdelávaní pracovníkov v teréne a študentov vysokých škôl.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.