bola výskumnou pracovníčkou na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, s dlhoročnými teoretickými i praktickými skúsenosťami v oblasti psychologického a výchovného poradenstva, školskej psychológie a rodinnej terapie. Venovala sa otázkam duševného zdravia detí a rodín, osobitne rodín v rozvodovej a po-rozvodovej kríze. Zároveň svoje poznatky a skúsenosti využíva nielen v poradenskej praxi, ale aj v pedagogickom procese – prednáša študentom psychológie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. Ako vedúca Sekcie pre výchovu a vzdelávanie a členka Slovenskej komisie pre UNESCO aktívne participuje na projektoch podporených medzinárodnou organizáciou UNESCO.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.