sa vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie zameriava na Duševné zdravie detí a mládeže. V Detskom centre pre vzdelávanie a výskum VÚDPaP sa zaoberá vývinom dieťaťa predškolského, mladšieho a staršieho školského veku a poradenskej intervencii. Realizuje individuálne a súrodenecké sedenia zamerané na arteterapiu a muzikoterapiu.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.