Naša kolegyňa PhDr. Alena Kopányiová, Phd. bude dnes o 12:00 v živom vysielaní diskutovať na tému Škola musí byť miesto na všestranný rast

Vzdelávanie sa často mylne chápe ako úzkoprofilová činnosť, ktorá by mala dať žiakom základné znalosti o svete a pripraviť ich na úspešný vstup na trh práve. Ak by sa ale aj táto činnosť diala profesionálne a autenticky, postačovala by? Ako by mala vyzerať moderná škola 21. storočia? Aké poznanie by dnes mali žiaci a študenti mať a aké zručnosti si vyžaduje súčasná doba? Reflektuje toto aktuálne nastavený vzdelávací systém a ktorým smerom by sa mala ubrať reforma?

Názov:  Škola musí byť miesto na všestranný rast
Termín:  23. február 2023 o 12:00 hod.

Diskutovať budú PhDr. Alena Kopányiová, Phd. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Mgr. Ladislav Baranyai, PhD. z platformy Školský network a Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní /SKAV/, Mgr. Kornélia Ďuríková z Ligy za duševné zdravie a  Inštitútu zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka a moderovať bude Jakub Betinský.

Diskusiu si môžete pozrieť na Facebook stránke Ligy za duševné zdravie.
Ak si dnes diskusiu nestíhate pozrieť, neskôr bude dostupný aj záznam na YouTube Ligy za duševné.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.