Inovácia vytvára priestor na nekonfliktné riešenie problému dvoch strán, za pomoci nezaujatej osoby, a hľadá vyhovujúce riešenie pre obidve zúčastnené strany.