Oznámenie o vydaní a zverejnení usmernenia

Dňa 25. 06. 2019 bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR  zverejnené usmernenie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried, ktoré   bolo odoslané vedúcim odborov školstva okresných úradov v sídle krajov na účel usmernenia materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v ich územnej pôsobnosti.

Priamy odkaz:

http://www.minedu.sk/data/files/8892_sportove_skoly_usmernenie.pdf

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.