MÍĽNIKY MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU „BUDOVANIE INKLUZIVNÉHO PROSTREDIA PRE DETI“

Rozvojový medzinárodný projekt „Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti“, v rámci ktorého zabezpečuje VÚDPaP prenos dobrej praxe v inklúzií na Slovensku do Gruzínska, úspešne pokračuje.

Zrealizovaná bola séria webinárov s 22 lokálnymi odborníkmi zo školstva aj neziskového sektora, z ktorých desiati budú pôsobiť  ako multiplikátori dobrej praxe v oblasti inklúzie. Webináre sa zameriavali na oboznámenie s činnosťami VÚDPaP-u, obzvlášť Detského centra pre vedu a výskum a Integrovanej skupiny predškolského veku, pokračovali prednáškami spojenými s predstavením kazuistík v témach ako napr. diferencované vzdelávanie rôznorodej skupiny, či inklúzia v materskej škole. Špecifický záujem bol zo strany gruzínskych odborníkov o tému práce s rodičmi zdravých detí, ktorí majú bariéry voči inklúzii.

Sfinalizovaná bola aj samotná rekonštrukcia škôlky.
Informácie o cieľoch projektu nájdete na odkaze: https://vudpap.sk/x/projekty/bippd/

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.