MDP v školách – Školské podporné tímy

Dokument „Multidisciplinárny prístup v školách – Školské podporné tímy“ priamo nadväzuje na dokument „Multidisciplinárny prístup – teoretické východiská a rámce“ a poskytuje „inšpiráciu pri hľadaní riešení a nových foriem pomoci a zároveň slúži aj ako podnet na spoluprácu a vlastný profesijný a osobnostný rast. (…) Aplikovaním do praxe môže byť užitočným nástrojom pre vedenie školy, pedagógov a odborných zamestnancov pri zabezpečovaní adekvátnej starostlivosti a podpory všetkým žiakom školy.“ (PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková riaditeľka CPPPaP Námestovo, psychologička a recenzentka dokumentu).

Dokumenty na stiahnutie:

MDP v školách – Školské podporné tímy (PDF, 2100 kB)

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.