EDUKÁCIA INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ v ZŠ

Špecializačné vzdelávanie (akreditované podľa zákona č. 317/2009 Z.z.) prerušené v minulom období bude v školskom roku 2019/20 pokračovať.

Absolvované vzdelávanie bude možné uplatniť aj pre príplatok za profesijný rozvoj podľa nových predpisov (zákon č. 138/2019 Z.z.).

Podpísanú a potvrdenú prihlášku oskenujte a pošlite mailom na adresu vudpap.vzdelavanie1@gmail.com . Originál potvrdenej prihlášky zašlite poštou

Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí už boli v minulosti prihlásení – v prípade záujmu sa treba prihlásiť znovu s termínom august 2019. Uchádzačov zaradených do kurzu v šk. r. 2019/20 budeme informovať mailom.

PSYCHODIAGNOSTIKA DETÍ A MLÁDEŽE
V KONTEXTE ŠKOLSKEJ A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

Aktualizačné vzdelávanie akreditované podľa zákona č. 317/2009 Z.z. bude možné uplatniť aj pre príplatok za profesijný rozvoj podľa nových predpisov (zákon č. 138/2019 Z.z.).

Podpísanú a potvrdenú prihlášku oskenujte a pošlite mailom na adresu vudpap.vzdelavanie1@gmail.com . Originál potvrdenej prihlášky zašlite poštou. Uchádzačov zaradených do kurzu v šk. r. 2019/20 budeme informovať mailom.

Sú tu pripojené prihláška i projekt vzdelávania.