Newsletter 10/2023

Vyšlo októbrové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • Pozveme študentov, študentky, odborníkov a odborníčky, ktorí študujú alebo pracujú v oblasti psychológie, pedagogiky a príbuzných humanitných odborov na našu online študentskú konferenciu 3xKaM. Účastníci získajú cenné poznatky a nové pohľady na prevenciu sociálno-patologických javov, inovácie pre lepšie vzdelávanie, výzvy a príležitosti v špeciálnych výchovných zariadeniach a duševné zdravie v univerzitnom prostredí.
  • Prečítať si môžete aktualizovaný „Manuál začínajúceho školského psychológa“, ktorý je doplnený o odkazy na štandardy odborných činností platné od 1.9.2023, doplnená je kapitola „rizikové správanie” a aktualizovaná kapitola „kariérové poradenstvo”.
  • Zverejnili sme ďalší balík výstupov pre podporu zariadení, OZ a PZ – Samohodnotiace nástroje.
  • V časopise „Thinking & Reasoning“ bol predstavený nový nástroj na meranie hoaxov a dezinformácií ohľadom pandémie COVID-19. Súčasťou svetového projektu, ktorý sa problematike venoval, boli aj naši vedecko-výskumní zamestnanci, ktorí sa podieľali na tvorbe a adaptácie nástroja, zbere dát, analýzach výsledkov, či tvorbe samotného vedecko-výskumného výstupu.
  • Môžete si objednať nové číslo nášho časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, v ktorom sme sa okrem iného venovali aj témam „Výchovné štýly v rodine ako prediktor osobnostných dimenzií veľkej päťky“, či „Vzdelávanie nepočujúcich žiakov v školách hlavného vzdelávacieho prúdu“.
  • Naša kolegyňa z úseku výskumu nás informovala o ukončenej výskumnej úlohe Čitateľská gramotnosť u integrovane vzdelávaných žiakov so sluchovým postihnutím na 2. stupni ZŠ.
  • V našich podcastoch „Nahlas o deťoch“ sme sa zhovárali o prváčikoch, aj o starších deťoch navštevujúcich ZŠ a ich potrebách, v závere nechýbajú knižné novinky.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.