Newsletter 12/2023

Vyšlo decembrové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • VÚDPaP spúšťa nový projekt s názvom „Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie“, ktorého prioritou je prevencia a cieľom je do roku 2027 podporiť viac ako 1 100 odborných a pedagogických zamestnancov, zrealizovať minimálne 7 000 hodín vzdelávania a už počas trvania projektu pozitívne zasiahnuť vyše 10 000 detí, žiakov a študentov.
  • V našich podcastoch „Nahlas o deťoch“ reagujeme aj na nedávnu smutnú udalosť, kedy si dieťa siahlo na život a naša kolegyňa nám okrem iného odpovie i na otázky, ktoré si pravdepodobne kladú mnohí rodičia.
  • Naša medzinárodná online konferencia 3×KAM mala úspech, prečítať si môžete vybrané pozitívne spätné väzby od účastníkov tohto podujatia.
  • Naše kolegyne sa aktívne zúčastnili konferencie Križovatky „Prevýchova ako dialóg“, ktorá po 4-ročnej prestávke úspešne nadviazala na predchádzajúcich jedenásť ročníkov tradične venovaných problematike detí a mládeže s poruchami správania a sprostredkovali nám svoje dojmy z tohto podujatia.
  • Mnohí z vás sa pýtate, čo sa stalo s portálom Komposyt? V newsletteri vám odpovieme aj na túto otázku.
  • Kolegyne z úseku výskumu nás v druhej časti svojho príspevku informujú o ukončenej výskumnej úlohe „Čitateľská gramotnosť u integrovane vzdelávaných žiakov so sluchovým postihnutím na 2. stupni ZŠ“ a rubriku dopĺňa aj príspevok „Skupinové rozhovory a online mapovanie v rámci projektu HoDeKoProM“.
  • V závere ako obvykle nechýbajú knižné novinky.

.

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.