Newsletter 6/2023

Vyšlo júnové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • Naša kolegyňa z úseku výskumu, ktorá zastupovala Slovensko na multidisciplinárnom stretnutí odborníkov a odborníčok v prevencii a boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu, ktoré organizovala platforma Európskej komisie RAN Practitoners (Radicalisation Awareness Network), nám sprostredkovala svoje dojmy z tohto podujatia, kde témou a hlavnou otázkou bolo: „Ako posilniť rodičov, aby ich deti boli emocionálne odolnejšie voči extrémistickým vplyvom?“
  • Pripravujeme pre vás zostrihy z webinárov „Samohodnotenie pomocou autoevalvačných nástrojov“ a tiež „TMT, PTU, SPAS a SMKZD – možnosti využitia s aktualizovanými normami“, v rámci ktorého budeme prezentovať 4 diagnostické nástroje: Test cesty, Pamäťový test učenia, Dotazník sebapoňatia školskej úspešnosti detí, Škála miesta kontroly Zemanová Dolejš.
  • Ak ste sa nestihli zúčastniť webinára „Podpora kariérového vývinu v materskej škole a mladšom školskom veku“, môžete si ho pozrieť v zostrihu.
  • Naši výskumníci z Úseku pre výskumnú činnosť realizovali výskum zameraný na osobnostné charakteristiky dospievajúcich a výchovné štýly ich rodičov a náš kolega sa s nami podelil o príspevok k tejto problematike s názvom „Výchovné štýly v rodine ako prediktor osobnostných dimenzií veľkej pätky“, nakoľko výchovné štýly rodičov zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní osobnosti, správania a postojov dieťaťa k životu. Výskumy poukazujú na to, že rôzne rodičovské štýly môžu výrazne ovplyvniť rozvoj týchto dimenzií u detí.
  • Kolegovia z národného projektu „Usmerňovať pre prax“ zverejnili výsledky „Prieskumu ľudských zdrojov pre zabezpečenie profesijného rozvoja odborných zamestnancov“ a ukončili proces štandardizácie a overovania týchto diagnostických nástrojov: Test cesty (TMT), Pamäťový test učenia (PTU), Dotazník školského sebahodnotenia dieťaťa (SPAS), Škála miesta kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) a Orientačný test porozumenia reči (OTPR). Výsledky štandardizácie a štatistických analýz sú spracované v podobe manuálov a dodatkov ku štatistickým manuálom, vrátane webinára.
  • Naši kolegovia z národného projektu „Štandardy“ skompletizovali podporné nástroje pre poradenské zariadenia a špeciálne výchovné zariadenia, ktoré im budú nápomocné pri vyhľadávaní projektových výziev a tiež pri tvorbe konkrétnych projektových návrhov. Pre tých študentov stredných škôl, ktorí majú špecifické potreby a pre ich rodičov tiež pripravili a zverejnili manuál „Podpora záujemcov so špecifickými potrebami o štúdium na VŠ“.
  • Vypočuť si môžete naše podcasty pre odbornú i laickú verejnosť a v závere objaviť novinky z pultov kníhkupectiev.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.