Newsletter 9/2023

Vyšlo septembrové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • Pripravili sme pre vás videometodiku k príprave a realizácii projektov, ktorá vizuálne prehľadným spôsobom dopĺňa našu textovú príručku k tejto téme.
  • Pripomíname, že MŠVVaŠ SR na svojej web stránke zverejnilo štandardy odborných činností, ktoré nadobúdajú platnosť 1.9.2023. Ide o výkonové štandardy odborných činností, obsahové štandardy odborných činností a obsahové štandardy pre diagnostickú činnosť, ktoré boli vytvorené VÚDPaP-om v rámci národného projektu „Štandardy“.
  • S kyberšikanou sa stretávajú mnohí mladí ľudia. Problémy spojené s aktivitami v prostredí internetu rieši mládež v porovnaní s vlaňajškom oveľa intenzívnejšie. Dôležité však je, aby deti a mladí ľudia nezostávali na tieto problémy samy. Viac k tejto téme sa dozviete z rozhovoru s našou kolegyňou  PhDr. Evou Smikovou, PhD.
  • Pozrite si zostrih z nášho webinára „Portfólio zručností ako nástroj kariérovej výchovy detí a žiakov v MŠ a na 1. stupni ZŠ“, v ktorom si povieme o cieľoch tvorby portólia, o prípravnej, realizačnej a vyhodnocovacej fáze tohto procesu, o nástrojoch a metódach pre tvorbu výstupov, a tiež o vhodnom prístupe PZ a OZ k deťom a žiakom počas tvorby portfólia.
  • Ak máte záujem vypočuť si naše podcasty Nahlas o deťoch, naša pozornosť je tentokrát zameraná na tému nástupu detí do škôl.
  • Naša kolegyňa z úseku výskumu sa s nami podelila o príspevok, v ktorom je bližšie vysvetlený ďalší z konštruktov projektu „HoDeKoProM – Vnímanie hoaxov, dezinformácií, konšpirácií a propagandy medzi mladými ľuďmi“, zameraný tentokrát na konšpirácie a konšpiračné teórie.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.