Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať podnety zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • ústne do zápisnice
  • písomne (zásielku označiť „do vlastných rúk“)
  • elektronicky: e-mail

Zodpovedná osoba

Denisa Várošová

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
E-mail: sekretariat@vudpap.sk | riaditelka@vudpap.sk

Smernica 54/2019 (PDF, 162 kB)
Podanie oznámenia-vzor (Word, 28 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.