OECD a MŠVVaŠ pripravujú Národnú stratégiu zručností pre SR

Národná stratégia zručností pre SR bude dokument, na ktorom pracujú odborníci z OECD spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom financií a ďalšími inštitúciami, vytvorený tak, aby reflektoval potreby Slovenska. Dokument bude výsledkom ročnej medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce.

Dňa 29. januára 2019 sa uskutočnil odborný seminár s názvom OECD Skills Strategy Seminar: Slovak Republic (Seminár stratégie zručností OECD: Slovenská republika). Seminár odštartoval ročnú medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu, ktorej výsledkom bude dokument reflektujúci potreby Slovenska pri budovaní vzdelanej, zručnej a ekonomicky produktívnej spoločnosti. Slovensko sa tak pripojí ku krajinám, ktorým experti z OECD pomohli vypracovať stratégiu zručností.Odborný seminár viedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martina Lubyová.

Na základe doterajších výskumov a prístupných dát (PISA, PIAAC) OECD definovala štyri kľúčové oblasti, ktorým sa dokument Národná stratégia zručností bude venovať:

  1. Posilnenie zručností mladých ľudí.Z výskumov vyplýva, že práve čítanie s porozumením je najproblematickejšou oblasťou mladých Slovákov.
  2. Zvýšenie miery dospelých participujúcich na procese učenia sa.Súčasná participácia Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní dospelých sa pohybuje medzi 3-4% dospelej populácie, pričom Európska únia sa snaží dosiahnuť mieru 15% v roku 2020.
  3. Zníženie nerovností medzi nadobudnutými zručnosťami vo formálnom vzdelávaní a zručnosťami žiadanými na pracovnom trhu. Zručnosti, ktoré získa študent vo formálnom vzdelávaní často nereflektujú požiadavky, ktoré má na uchádzača o zamestnanie zamestnávateľ.
  4. Posilnenie využívania nadobudnutých zručností na pracovnom trhu. Zručnosti, ktoré nie sú využívané, pričom ich populácia má, označila ministerka školstva, Martina Lubyová, za plytvanie potenciálom.

 Zástupcovia slovenských inštitúcií ako aj experti z OECD a Európskej komisie prízvukovali, že slovenských zamestnancov najviac ohrozuje proces automatizácie a digitalizácie pracovných miest. Neustále nadobúdanie nových zručností a zvyšovanie svojej kvalifikácie je nevyhnutné aj kvôli demografickým zmenám, ktoré ohrozujú celú Európsku úniu. Zástupcovia slovenských inštitúcií, medzi ktorých patria, okrem spomínaných ministerstiev aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Úrad vlády pre investície a informatizáciu a Asociácia priemyselných zväzov, vítajú myšlienku spoločnej stratégie zručností pre Slovensko.

Stratégia, ktorá bude unikátnym modelom pripraveným pre potreby Slovenska, by mal byť publikovaná v januári 2020. 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.