Predstavujeme úvodnú prednášku konferencie DIEŤA V OHROZENÍ od prof. PhDr. Michala Miovského, PhD.!

Prednáška sa bude venovať téme “Kvalita a politika kvality v kontexte budovania národného systému prevencie rizikového správania u detí (prípadová štúdia)”. 

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. je klinický psychológ a psychoterapeut. Po zlúčení Centra adiktologie PK a Oddelenia pre liečbu závislostí VFN (U Apolináře) vznikla v januári 2012 samostatná Klinika adiktologie, kde doposiaľ pôsobí vo funkcii prednostu kliniky.

Od roku 2008 pôsobí tiež vo funkcii prodekana pre nelekárske študijné programy prvej lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 2016-2018 zastával funkciu prezidenta Medzinárodnej asociácie editorov adiktologických časopisov (ISAJE), v roku 2016 sa stal zakladajúcim členom asociácie univerzít vzdelávajúcich adiktológov (ICUDDR), v rámci ktorej sa v roku 2017 stal jej prvým prezidentom.

Je stálym členom vedeckej rady Univerzity Karlovej v Prahe, členom vedeckej rady ministra zdravotníctva ČR.

Jeho prednáška sa bude konať vo štvrtok 16.3.2023 od 10:00 do 10:50 v Hoteli Tatra v Bratislave.
.
Registrácia na konferenciu je otvorená do 6. marca 2023 a registrovať sa môžete na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.