Prvý deň konferencie sa môžete tešiť sa na prednášku prof. PaedDr. Vladimíra Labátha, PhD.: Konflikt a moc v prevencii rizikového správania

Konflikt je súčasťou medziľudského styku. Nemožno ho teda obísť ani v prevencii a intervencii rizikového správania. Prevencia konfliktov neznamená neprítomnosť konfliktu, ale jeho včasné zachytenie, zvládanie a riešenie. Kľúčové postavenie v medziľudských konfliktoch majú mocenská motivácia a mocenské správanie. Bezmocnosť je rizikovým faktorom rovnako ako nereflektovaná moc. Porozumenie konfliktom a distribúcii moci môže zvýšiť efektivitu akejkoľvek práce s deťmi a mládežou.

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. je absolvent štúdia liečebnej pedagogiky, doktorandského štúdia v odbore pedagogická psychológia. Má za sebou dvanásť rokov praxe s mládežou s poruchami správania v ústavných podmienkach a päť rokov v poradenskom systéme.

Je spoluzakladateľ systému prevencie rizikového správania. Má dlhoročnú akademická prax, pôsobí ako lektor rôznych druhov tréningových programov, vrátane kurzov sebapoznávania ako základnej podmienky pre psychoterapeutickú prax. Je jedným z iniciátorov alternatívneho riešenia konfliktov v SR od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia. Poskytuje individuálne poradenstvo, publikoval viacero odborných prác.

Prednáška prof. PaedDr. Vladimíra Labátha, PhD. sa bude konať vo štvrtok 16.3.2023 od 11:20 do 12:40 v Hoteli Tatra v Bratislave a registrovať sa môžete na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.