ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVÄZU PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY PRI VÚDPaP-e

[ODBORY]

Zloženie orgánov ZO:

  • výbor: Vladimír Dočkal (predseda), Martin Kmeť (podpredseda), Zdenka Antošová (tajomníčka), Beáta Sedlačková (hospodárka), Zuzana Vojtová (kultúrna referentka)
  • revízna komisia: Ľubica Kövérová (predsedníčka), Martina Jakubíková (členka), Judita Malík (členka)

kontakt: odbory@vudpap.sk

www.ozpsav.sk/sk/Casopis/e-aktuality-zvazu.alej

Členovia ZO

%C4%8Clenovia-ZO