Inovácia pomáha naštartovať čítanie a tvorbu pozitívnych čitateľských zážitkov intaktných aj rizikových detí, ktoré nedosahujú patričnú čitateľskú úroveň.