Podpora mäkkých zručností pre zvládanie aktuálnych udalostí – prihláste sa už dnes

VÚDPaP do konca školského roka otvára posledné kolá inovačného akreditovaného vzdelávania „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstva v školách“.

Vnímame, že súčasná náročná situácia nás stále viac núti reagovať na zmeny, ktoré zásadným spôsobom menia naše životy a životy detí. V tomto kontexte je však potrebné pre odborných a pedagogických zamestnancov ostať v témach, ktorým sa venujú. Vo našom vzdelávaní okrem témy kariérovej výchovy, rozvíjame odborných a pedagogických zamestnancov na školách aj v mäkkých zručnostiach prospešných pre zvládanie aktuálnych udalostí.

Vzdelávanie „Inovatívne prvky v kariérovej výchove a kariérovom poradenstva v školách“ poskytuje podporu vďaka konkrétnym zážitkovým aktivitám pre prácu so sebou a aj s deťmi, ktoré sú zamerané na:

  • schopnosť reagovať na zmeny, postarať sa o seba a vedieť sa vnútorne posilniť
  • komunikovanie svojich pocitov a potrieb s rešpektom voči sebe a druhým (nácvik rešpektujúcej komunikácie v modelových situáciách),
  • pomenovanie silných emócií spojených napr. s pocitom ohrozenia, či súcitu (nácvik aktívneho počúvania, pomenovanie emócií s využitím nástrojov ako sú napr. obrázky, karty),
  • všímavosť voči ľuďom s rôznymi druhmi znevýhodnenia, práca so stereotypmi a predsudkami (aktivita “Izby”, prvky inkluzívnej metodiky “Vnímajkovia”).

Vzdelávanie viedli vysoko fundovaní odborníci, ktorí dokázali sprostredkovať jeho obsah záživne a hlavne zaujímavo. Napriek mojej dlhoročnej pedagogickej praxi som na vzdelávaní získala nové, veľmi dôležité informácie a zručnosti. O pozitívnej klíme počas vzdelávania svedčí aj fakt, že sa konalo v deň začiatku vojny na Ukrajine a lektori túto situáciu nie len dostatočne ošetrili, ale dokázali erudovane ošetriť atmosféru vzdelávania.“ hovorí účastníčka vzdelávania, riaditeľka a učiteľka 1. stupňa základnej školy v Košiciach.

Vo vzdelávaní ostáva posledných približne 100 miest z pôvodnej kapacity 1000 miest.

Informácie o vzdelávaní a prihlasovací formulár, ktorý môžete vyplniť už dnes nájdete na: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov/inovativne-prvky-v-kvapvs/

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.