V dňoch 16.3. – 17.3.2023 sme úspešne absolvovali výnimočný 30. ročník konferencie Dieťa v ohrození na tému „Prevencia ako nástroj podpory“. Je pre nás cťou, že aj nad 30. ročníkom konferencie Dieťa v ohrození prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Konferencia ponúkla viac ako 40 prednášok, 7 workshopov a príhovory vzácnych hostí, medzi ktorými bol aj štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie, RNDr. Slavomír Partila. O dôležitosti prevencie, aktuálnych výzvach detí a mládeže na Slovensku a inšpiratívnych nástrojoch sa od 64 lektorov a lektoriek dozvedalo takmer 200 účastníkov a účastníčok nielen zo systému poradenstva a prevencie, ale aj mnohých ďalších rezortov.

Dve z hlavných prednášok, „Kvalita a politika kvality v kontextu budování národního systému prevence rizikového chování u dětí: případová studie“ od prof. PhDr. Michal Miovského, PhD. a „Frustrácia ako nástroj psychickej odolnosti“ MUDr. Petra Pötheho, môžete sledovať zo záznamu na našej Facebook stránke. Záznamy z ostatných prednášok budú zverejnené na našej webovej stránke po ich spracovaní.

Program konferencie DvO 2023 (PDF, 4 MB)

ZÁZNAM Z PREDNÁŠOK SI MÔŽETE POZRIEŤ NA TOMTO ODKAZE.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.