Ďalej boli realizované konferenice

  • Medzinárodná konferencia Dieťa v ohrození 2013 “Optimalizačné trendy v školskom poradenskom systéme”
  • Medzinárodná konferencia Dieťa v ohrození 2012 “Technológia integrovaného systému prevencie ohrozovania detí a mládeže v realite postmodernej spoločnosti “ a 55. výročie vzniku prvej Psychologickej výchovnej kliniky v Československu
  • Medzinárodná konferencia Dieťa v ohrození 2011 „Rešpektovanie kultúrnych rozmanitostí v kvalitnom vzdelávaní sociálne a inak znevýhodnených detí, s osobitným zámerom na vzdelávanie rómskych detí “.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.