Gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným na slávnostnom podujatí Osobnosti poradenstva za rok 2019!

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňoval Osobnosti poradenstva, ktoré nominovali ľudia z celého Slovenska.

Srdečne gratulujeme všetkým oceneným v kategóriách:

  • Osobnosť poradenstva za dlhodobý prínos pre poradenskú činnosť – PhDr. Pavol Vančo (riaditeľ v CPPaP Bratislava 1) 

“Toto výnimočné ocenenie som získal tesne po tom, ako sa mi skončilo funkčné obdobie riaditeľovania v CPPaP Bratislava 1. Aj vďaka nemu viem, že sa oplatí robiť niečo pre systém a angažovať sa s nádejou, že zmeníme veci k lepšiemu.”

  • Osobnosť poradenstva 2019 – PaedDr. Katarína Fülöpová (riaditeľka CPPPaP Pezinok)

“Ocenenie považujem za výnimočnú spätnú väzbu zo strany verejnosti. Posúva ma to ďalej usilovne budovať moderné centrum a služby pre deti, rodičov, aj pre verejnosť.”

  • Mladý talent poradenstva – Svetlana Síthová (štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie)

„Ocenenie bolo a stále je pre mňa zadosťučinením za odvedenú prácu. Vnímam ho aj ako spätnú väzbu od kolegov, z ktorých radov vzišla moja nominácia, ale aj z radov rodičov detí, s ktorými som pracovala. Mnohým z nás sa často stáva, že upadneme v práci do rutiny, že máme ťažšie dni, že si menej veríme. No presne v týchto momentoch je skvelé mať pri sebe ľudí, ktorí vás aj takouto formou podporia a dodajú Vám novú energiu.“

Ďakujeme, že ste boli s nami!

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.