Osobnosť poradenstva je slávnostné podujatie organizované VÚDPaP-om, na ktorom každoročne oceňujeme odborníkov a odborníčky v systéme poradenstva a prevencie za ich výnimočný prínos.