Gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným na slávnostnom podujatí Osobnosti poradenstva za rok 2021!

Už po tretí raz Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňoval Osobnosti poradenstva, ktoré nominovali ľudia z celého Slovenska.

Je pre nás cťou, že nad ocenením Osobnosti poradenstva prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu, Branislav Gröhling.

Srdečne gratulujeme všetkým oceneným v kategóriách:

  • Mladý talent poradenstva – Mgr. Petra Andelová (psychologička, CPPPaP Holíč)
  • Osobnosť poradenstva – PaedDr. Martina Rzymanová (surdopédka, vedúca CŠPP pri spojenej škole, Poprad)
  • Výnimočný prínos poradenského zariadenia v období pandémie (CPPPaP) – CPPPaP Námestovo, na ulici A. Bernoláka (riaditeľka PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková)
  • Výnimočný prínos poradenského zariadenia v období pandémie (CŠPP) – CŠPP pri Spojenej škole Poprad (riaditeľka Mgr. Andrea Bilšáková)
  • Špeciálne ocenenie MŠVVaŠ SR – prof. PhDr. Peter Seidler, CSc. (PF UKF v Nitre)
  • Dlhodobý prínos v systéme poradenstva a prevencie 2021 – PhDr. Ľubomír Tichý (riaditeľ CPPPaP Banská Bystrica)

Ďakujeme, že ste boli s nami!

Ako vnímala moment ocenenia PaedDr. Martina Rzymanová, surdopédka, vedúca CŠPP (CŠPP pri spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade), ktorá získala ocenenie Osobnosť poradenstva 2021?

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.