Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje rozvojový medzinárodný projekt „Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti“, v rámci ktorého zabezpečuje prenos dobrej praxe v inklúzií na Slovensku do Gruzínska.

Projekt reaguje na nedostatočnú podporu pre deti so špeciálnymi potrebami v rurálnych oblastiach Gruzínska, v ktorých absentuje tréning pre personál materských škôlok, či osveta. Cieľom projektu je vybudovať prvú, udržateľnú „bunku dobrej praxe“ v materskej škole v meste Martvili.

Projekt zabezpečí:

  • renováciu materskej školy a vybavenie samostatnej terapeutickej miestnosti v materskej škole pre deti a rodičov zo širokého okolia,
  • tréning 10 lokálnych odborníkov, ktorí budú pôsobiť ako multiplikátori dobrej praxe v oblasti inklúzie a ako tréneri pre personál ďalších materských škôl a centier.

Súčasťou projektu je podpora rodovej rovnosti v regióne. Keďže vzdelávací sektor je tradične prefeminizovaný, v merateľných ukazovateľoch projektu je zahrnuté percento odborníkov mužského pohlavia, ktorý budú vyškolení a rodičov mužského pohlavia, ktorí absolvujú osvetové semináre pod vedením psychologičky.

Projekt je realizovaný od augusta 2021 do februára 2023 v spolupráci s lokálnou neziskovou organizáciou, Association ATINATI a financovaný Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Zhrnutie míľnikov projektu

  • Kick-off a Preliminárna fáza (august 2021 – september 2021)
  • Renovácia priestorov a vybavenie materskej školy (do júna 2022)
  • Príprava tréningových materiálov a tréningové bloky (september 2021 – december 2022)
  • Rodičovské osvetové stretnutia (priebežne)
  • Vyhodnotenie (december 2023 – január 2023)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.