„Vnímanie hoaxov, dezinformácií, konšpirácií a propagandy medzi mladými ľuďmi”

(KA210-YOU-Malé partnerstvá v sektore mládeže 2022-3-SK02-KA210-YOU-000097190)

 

Sumár projektu:

Projekt je zameraný na podporu malého kooperačného partnerstva medzi VÚDPaP a IVDMR, ktoré majú obdobné oblasti činností a obe organizácie identifikovali potrebu hlbšieho poznania vplyvu hoaxov, dezinformácií, konšpirácií a propagandy (téma HoDeKoPro) v online prostredí na prežívanie mladých ľudí. Počas projektu vytvoríme medzinárodnú Platformu HoDeKoProM, prebehne séria focus groups a online dotazníkové mapovanie, vydáme Správu HoDeKoProM a uskutočníme konferenciu s prezentáciou výsledkov.

V rámci projektu získame obraz o tom, čo mladí ľudia považujú za HoDeKoPro v online prostredí. Zistenia budú prínosom pre kľúčových aktérov pôsobiacich v oblasti prevencie rizikových prejavov mládeže a v oblasti podpory duševného zdravia detí a mládeže. Vďaka vytvorenej platforme HoDeKoProM prinesieme do česko-slovenského prostredia prehľad existujúcich nástrojov k eliminácii vplyvu HoDeKoPro na mládež a pripravíme odporúčania pre stakeholderov vo formálnom/neformálnom/mediálnom sektore.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.