Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje ako partner medzinárodný projekt PRETTi (z anglického Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning – príprava pedagógov ZŠ na realizáciu inkluzívneho vzdelávania), ktorý sa venuje skorej identifikácii žiakov s ťažkosťami v učení, podporuje rozvoj kompetencií učiteľov v práci s deťmi s poruchami učenia, tvorbu nového modelu včasnej identifikácie ťažkostí v učení u žiakov na 1. stupni ZŠ. Hlavným riešiteľom projektu je National Association of Resource Teachers v Sofii (Bulharsko), ďalšími partnermi sú odborníci a školy v Bulharsku, Rumunsku, Španielsku a na Slovensku. Výstupom projektu bude manuál pre učiteľov na podporu rozvoja kompetencií na včasnú identifikáciu porúch učenia.

Newsletter PreTTi 01 EN (PDF, 388 kb)

Newsletter PreTTi 02 EN (PDF, 433 kb)

Newsletter PreTTi 03 EN (PDF, 402 kb)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.