Posledných 50 voľných miest do akreditovaného inovačného vzdelávania pre PZ a OZ v školách!

Riaditelia a riaditeľky základných, stredných škôl a gymnázií, do konca augusta môžete prihlásiť svojich odborných a pedagogických zamestnancov do akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý je plne hradený z nákladov národného projektu „Štandardy“ a odporúča ho 97% z takmer tisícky jeho absolventov z celého Slovenska.

Prihláste ich na TOMTO ODKAZE. Ak tak urobíte čo najskôr, vieme im zabezpečiť miesto v preferovaných termínoch vzdelávania.

.
Vzdelávací program aktuálne prebieha v online podobe
v 4 vzdelávacích dňoch (1x „dvojdňovka“, 2x „jednodňovka“).

Od septembra otvárame posledné skupiny, a to v takýchto termínoch:

1. vzdelávacia skupina: 21.9.22 | 22.9.22 | 21.10.22 | 22.11.22
2. vzdelávacia skupina: 27.9.22 | 28.9.22 | 27.10.22 | 28.11.22

Absolventi vzdelávania získajú:

  • Certifikát z akreditovaného inovačného vzdelávania podľa zákona 138/2019 Z.z., ktoré ich oprávňuje na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja.
  • Okrem rozvoja žiakov pod vedením odborných lektorov zlepšia svoje profesijné zručnosti v oblasti plánovania, komunikácie a budovania vzťahov.
  • Škola zapojením viacerých účastníkov získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódy a rozvíjať vďaka nim potenciál ostatných zamestnancov cez aktualizačné vzdelávania.
  • Prípravu na novelu školského zákona č.245/2008 Z. z. so zameraním sa na podporné úrovne, predovšetkým 1. a 2.stupňa.
  • Pomoc s tvorbou ročného plánu kariérovej výchovy a poradenstva pre každý ročník, ktorý je povinný.
  • Konkrétne príklady, ako zaradiť témy kariérovej výchovy do vyučovacej hodiny bez narušenia výkonového a obsahového štandardu. Stihnete aj prebrať učivo, a zároveň pritom rozvíjať kariérové/životné zručnosti.
  • Nácvik tvorby plánu takejto hodiny v skupine pod vedením lektora a následne podporu tútora pri plánovaní hodín počas dištančnej časti vzdelávania.

VIAC INFORMÁCIÍ:  WWW.VUDPAP.SK/KVAKP
Máte otázky? Napíšte nám na kvakp@vudpap.sk.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.